Přehled fondů, které jsou dostupné investorům v Česku. Nově jsou jejich výnosy, velikost, poplatky či počty investorů sledovány čtvrtletně. Hospodářské noviny přináší interaktivní přehled o investičních možnostech v oblasti realit v České republice.

Nejnovější články

Další články

Realitní fondy

O realitních fondech

Další články

O developerech a dluhopisech

Další články

Jak mohu dluhopisy a fondy koupit

Investici do veřejně obchodovaných dluhopisů může drobnému investorovi zprostředkovat jeho privátní bankéř. Má-li takový investor smlouvu s obchodníkem cenných papírů, může si jeho prostřednictvím koupit některé z těchto dluhopisů i na burze. Nicméně existují dluhopisy, které ale nejsou na burze aktivně obchodovány, a pak může být složité je koupit v požadovaném množství. Na burze může být také vyšší cena, v porovnání s cenou v prvotní nabídce. V takovém případě je výnos pro nového investora zpravidla nižší. Je-li výnos při koupi na burze vyšší, může to naznačovat obavy investorů o schopnosti dlužníka vypůjčené peníze vrátit.

Podílové listy nebo akcie realitních fondů může investor koupit prostřednictvím svého bankéře nebo přímo u společnosti, která fond zřídila. Cenné papíry některých fondů jsou také obchodované na burze.

Informace a data obsažená v žebříčku vybraných nemovitostních fondů jsou výsledkem analýzy provedené Institutem strategického investování Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále pouze „ISTI“) a Hospodářských novin (dále jen "HN"). ISTI a HN neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost informací, dat a prohlášení obsažených v tomto žebříčku a souvisejících dokumentech.

Data a informace mohou být čerpány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. ISTI a HN neodpovídá a neručí za jakékoliv případné ztráty vzniklé nesprávnými rozhodnutími, publikacemi výsledků analýzy a žebříčku, či jinými úkony činěnými na základě informací zveřejňovaných prostřednictvím této analýzy nebo kterékoliv její části. Žebříček nezahrnuje všechny nemovitostních fondy působící na českém trhu, vzhledem k roztříštěnosti dat je žebříček pouze prezentací vybraných nemovitostních fondů, další subjekty na trhu mohou být začleněny.