Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond prostřednictvím svých dceřiných společností investuje do společností primárně zaměřených na rezidenční development. Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí a nemovitostních společností (vč. jejich úvěrování), zaměřených primárně na rezidenční development, tzn. výstavbu a prodej nových nemovitostí – bytových jednotek. Investice fondu jsou nyní soustředěny na rezidenční projekty na území hlavního města Prahy, přičemž další investice fond plánuje i na území Středočeského kraje či na území krajských měst, vč. refinancování stávajících realitních projektů.

Druh fondu FKI
Celkové investice 3 301 040 861,01 Kč
ISIN CZ0008042801
Vznik fondu 17. 6. 2011
Dosažené zhodnocení 5,79 %

Další informace o fondu